Als je de eigenaar bent van een woning en zonnepanelen op je woning laat plaatsen, is het belangrijk om er bij stil te staan dat dit van invloed kan zijn op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde heeft daarnaast invloed op de belastingaanslag en het eigen woning forfait. Hoe kunnen zonnepanelen WOZ waarde echter beïnvloeden? Een belastingplichtige vroeg zich dit ook af nadat hij op zijn woning twintig zonnepanelen had laten installeren. De zonnepanelen waren niet in de woning geïntegreerd. Toch taxeerde de gemeente zijn woning volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) een stuk hoger, namelijk op € 223.000 euro. De gemeente stelde hierbij echter rekening te hebben gehouden met de waarde van de zonnepanelen. De man maakte bezwaar WOZ waarde van zijn woning. De zonnepanelen waren immers niet onroerend. Hij kon de zonnepanelen van zijn woning de-installeren zonder enige schade te maken. Hij stelde dan ook dat de waarde van zijn woning lager diende te zijn.

Hof Arnhem-Leeuwarden geeft gemeente gelijk

Het bezwaar WOZ bleek ongegrond. Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelde dat de zonnepanelen als onroerend moeten worden beschouwd. De zonnepanelen zijn namelijk naar inrichting en aard erop gericht om langdurig op de woning te blijven, zolang de eigenaar in het huis blijft wonen. Het maakt daarbij niet uit dat de zonnepanelen bij een verhuizing van de woning afgehaald kunnen worden. De zonnepanelen werden volgens het taxatierapport op zo’n € 3000,- euro geschat. Dit bedrag voor de zonnepanelen WOZ waarde vond het Hof niet onredelijk hoog, waardoor de gemeente gelijk kreeg.

Hogere WOZ-waarde terecht?

De toezichthouder op de uitvoering van de WOZ, de Waarderingskamer, stelt dat het installeren van zonnepanelen niet meteen kan worden doorberekend in de WOZ-waarde van een woning. De hogere waarde moet blijken uit de verkoopprijzen van referentiewoningen in de wijk, die ook over zonnepanelen beschikken. Gemeenten kennen meestal ook geen afzonderlijke waarde toe aan het bezitten van zonnepanelen. Evenals bij andere investeringen in woningen, zoals een nieuwe badkamer of keuken, is de WOZ-waarde altijd minder hoog dan de werkelijke investering in de zonnepanelen. Bovendien zijn diverse gemeenten niet ervan op de hoogte of een woning zonnepanelen heeft. Daarom hebben diverse gemeenten het bezitten van zonnepanelen niet in ogenschouw genomen voor de WOZ-waarde. Diverse gemeentefracties van onder andere Rotterdam, Delft en Stichtse Vecht hebben aangegeven verontwaardigd te zijn naar aanleiding van de uitspraak van het Hof. Zij stellen dat het bezitten van zonnepanelen niet mag leiden tot een hogere WOZ-waarde. Daarnaast heeft de VVD opheldering gevraagd aan de staatssecretaris.

Vereniging Eigen Huis begrijpt beslissing Hof

De Vereniging Eigen Huis heeft begrip voor de beslissing van het Hof. Net als andere aanpassingen in de woning, zoals investeren in dubbelglas, gevelisolatie of een waterpomp, kan het plaatsen van zonnepanelen leiden tot een waardevermeerdering van de woning. Als de woning zou worden verkocht, zou u hiervoor een hogere prijs ontvangen. Een woning met zonnepanelen zal meer opbrengen dan een woning zonder zonnepanelen. De Vereniging Eigen Huis stelt echter wel dat de WOZ-regels uniform dienen te worden uitgevoerd. Op het ogenblik is het zo, dat individuele gemeenten hun eigen regels bepalen. Dit levert ongewenste situaties op. Tenslotte stelt de Vereniging Eigen Huis dat het hebben zonnepanelen ook fiscale voordelen kan opleveren. Zo heeft de Belastingdienst aangegeven dat eigenaren van zonnepanelen de kosten voor de financiering en de rente mogen aftrekken van hun belasting, als de zonnepanelen een onderdeel vormen van de woning. Is de WOZ-waarde van uw woning een fors stuk hoger geworden en bent u het hiermee oneens? Maak dan nu bezwaar via bezwaarmaker.nl!

Laat een reactie achter