Hogere vaste lasten in 2019: Trends en besparen

De miljoenennota is weer gepresenteerd, en de verwachting is dat de vaste lasten in 2019 flink zullen stijgen in vergelijking met de vaste lasten in 2018. Aan welke vaste lasten moet u hierbij denken? Wat betekenen die prijsstijgingen voor u? En ook niet onbelangrijk: Hoe kunt besparen op uw vaste lasten? Allemaal vragen waarop u hieronder antwoord vindt. We zetten een aantal kostenposten voor u op een rijtje, en wat u kunt doen om te besparen.

Zorg
De zorgpremies gaan omhoog. Dit heeft onder andere te maken met stijgende lonen, maar ook met de vergrijzing en het feit dat een te hoge raming van vorig jaar moet worden rechtgetrokken. Als Nederlandse burger gaat u dit dan ook zonder twijfel in uw portemonnee voelen. Bekijk uw zorgverzekering daarom kritisch. Bedenk wat uw zorgwensen voor het komende jaar zijn en vergelijk de premies van diverse verzekeraars. Controleer of u niet dubbel verzekerd bent. Ook kunt u overwegen geen aanvullende verzekering (meer) te nemen. Verder is het verhogen van uw eigen risico nog een manier om te besparen. En wellicht heeft u recht op zorgtoeslag…

Auto
Ook de premies van autoverzekeringen gaan omhoog. Dit hangt samen met het stijgende aantal schadeclaims en duurder wordende auto-onderdelen. Bovendien is de laatste jaren een trend zichtbaar van stijgende kosten bij letselschade. Net als bij de zorgverzekering is het daarom ook voor wat betreft uw autoverzekering raadzaam om de premies van verschillende verzekeraars te vergelijken. Verder kunt u ervoor kiezen om kleine schades zelf te betalen. Check bovendien ook hier weer of u niet dubbel verzekerd bent en overweeg eventueel om uw eigen risico te verhogen.

Energie
Voor de meeste mensen is de energierekening elke maand weer een flinke kostenpost, en naar verwachting gaat u in 2019 zeker niet minder betalen voor uw gas en stroom. Zonder dat u het misschien in de gaten heeft, betaalt u op allerlei manieren voor uw energie. Naast uw energieleverancier komt hier namelijk ook de overheid om de hoek kijken. U betaalt per verbruikte m³ gas of verbruikte kWh elektriciteit namelijk ODE (Opslag Duurzame Energie) en energiebelasting. Deze ODE gaat, net als de energiebelastingen, in 2019 stijgen. Ook de tarieven zelf zullen er waarschijnlijk niet lager op worden.
Op het gebied van energie valt echter vaak flink te besparen. Allereerst natuurlijk door op uw gebruik te letten. Een warme trui aan in plaats van de kachel 3 graden hoger en niet te lang douchen, bijvoorbeeld. Bekijk ook eens uw huidige tarieven en zet die eventueel voor langere tijd vast. Verder kan het zinvol zijn te investeren in goede isolatie, een zonneboiler of zonnepanelen. In het geval van zonnepanelen kunt u de btw over de aanschaf en de installatie terugvragen van de belasting.

Wonen
Een (eigen) woning kost geld. Niet alleen uw huur of hypotheek moet elke maand betaald worden, maar ook eventuele woonverzekeringen (opstalverzekering, inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering).
Gaat u een hypotheek afsluiten? Bekijk dan goed welke hypotheek u neemt, en denk verder dan alleen vandaag. Naast de rente spelen namelijk ook andere voorwaarden een belangrijke rol.
De premies van bovengenoemde verzekeringen gaan naar verwachting toenemen, wat te maken heeft met het feit dat er zich de laatste jaren vaker extreem weer voordoet. Dit resulteert in meer schade, en dus in hogere premies. Een goede bezinning kan dus ook bij deze verzekeringen geen kwaad.

Belastingen, heffingen en WOZ-waarde
Wie een eigen huis heeft, krijgt bovendien te maken met gemeentebelastingen. De onroerendezaakbelasting is een voorbeeld van zo’n gemeentebelasting, net als de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de zogenaamde WOZ-waarde van uw huis, en in sommige gemeenten geldt dit ook voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ook de hoogte van de waterschapsbelasting is gerelateerd aan de WOZ-waarde. Ten slotte speelt de WOZ-waarde ook een rol bij uw inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Ook bij het erven of schenken van woningen is de WOZ-waarde bepalend, en wel voor het vaststellen van de hoogte van de schenk- of erfbelasting.

Bezwaar WOZ
Bij het schatten van de WOZ-waarde wordt uw woning vergeleken met een aantal andere woningen uit uw gemeente. Het blijven echter schattingen, en soms is de WOZ-waarde zo hoog dat het zinvol kan zijn om bezwaar te maken, zo kunt u op uw belasting besparen. Als uw WOZ-waarde namelijk lager is, zijn uw gemeentelijke heffingen dat ook. Ook betaalt u met een lagere WOZ-waarde minder inkomstenbelasting. Wilt u iemand een huis schenken of laten erven? Ook dan kan bezwaar maken tegen de WOZ-waarde nut hebben. Met een verlaging van deze waarde kunnen erfgenamen vaak flink belasting besparen.

Bezwaar maken via bezwaarmaker.nl
Laat u uw bezwaar woz via bezwaarmaker.nl lopen, dan kost u dat niks. Blijkt uw bezwaar ongegrond, dan brengen wij namelijk geen kosten in rekening. Is het bezwaar wel gegrond, dan worden onze kosten door uw gemeente betaald.

Laat een reactie achter